Gulo

Ang kaguluhan ng isip

Hindi mawari ang tunay na ninanais

Luha ba o tawanan ang hanap?

Anong gawa ang nararapat?

Ikaw, anong ginagawa sa tuwing naguguluhan?

Tatakbo?

O magtatago?

O titigil na lamang sa kahibangan

Sa kaaasa na may kasagutang makakamtan?

Damdami’y bumubugso

Kailangan ay pakawalan

Dahil kung patuloy itong kimkimin

Baka puso’y sumabog

At ‘di na muling

Magkabit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s