Sa Aking Pagtayo

Sumasakit na likod

Sa kahihintay ay pagod

Tila ba ayaw umayon

Mga pangyayari mula kahapon

Matagal na hintayan

Wari’y di mawakasan

Ngunit sakit ay kailangan

Upang gawa’y mawakasan

Kung hindi lang kailangan

Sakit nama’y maiiwasan

Titigil na lamang at susuko

Kung maari lamang magloko

Sa buong kahapunan

Ako ay nanindigan

Tiwalang sa ilang sandali

Ginhawa’y magiging akin muli

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s